Program je zaměřen na poskytnutí průřezových znalostí a dovedností z oblasti 3D modelování a tisku a dále na rozvoj polytechnických dovedností, toto vše se zaměřením na stavbu a úpravu modelu vodíkového auta. Cílem je propojit fyzikálně-chemickou část zaměřenou na princip vodíkového pohonu s polytechnickou, zaměřenou na konstrukci automobilu.

Zahrnuje následující bloky:

  • Principy alternativních zdrojů
  • Experimenty s alternativními zdroji energie
  • Použití 3D tisku
  • Práce s vodíkovým automobilem

Budeme používat:

  • Polytechnické stavebnice pro alternativní zdroje
  • 3D tiskárny
  • Modely vodíkových aut
Naposledy upraveno 16. listopadu 2020