Program je zaměřen na poskytnutí průřezových znalostí z oblasti autonomního řízení, jehož nedílnou součástí je i též řešení úloh počítačového vidění a detekce objektů.

Zahrnuje následující bloky:

  • Principy programování v Pythonu se zaměřením na počítačové vidění
  • Principy strojového učení a neuronových sítí (NS)
  • Zpracování obrazu pomocí OpenCV
  • Experimenty s počítačovým viděním
  • Použití NS a detekce objektů

Budeme používat:

  • Python
  • OpenCV - knihovny pro počítačové vidění
  • Keras, Scikitlearn - knihovny pro strojové učení
  • Nvidia Jetson - vývojová deska s kamerou pro strojové učení a počítačové vidění

Znalost výše uvedeného není podmínkou. Základní znalost programování (cykly, pole) je výhodou, ale nikoliv nutností.

Naposledy upraveno 16. listopadu 2020