Výukové programy pro střední školy

Garant oblasti

RNDr. Petr Kubera, PhD.

Nabízíme vzdělávací programy pro studenty SŠ a jejich učitele. V oblasti excelent se jedná o multioborové kurzy zahrnující: programování, strojové učení-neuronové sítě, robotika, zpracování obrazu, 3D modelování a 3D tisk, virtuální realita, polytechnické dovednosti. Kurzy jsou uspořádány do následujících bloků, každý o délce šesti hodin:

  • Autonomní řízení - programování, robotika, zpracování obrazu
  • Vodíkové auto - polytechnické dovednosti, alternativní pohony, 3D modelování
  • Simulátor auta - virtuální realita, 3D modelování, počítačová simulace

Jednotlivé bloky je možno absolovovat samostatně. Je možné si domluvit i rozdělení daného bloku na dvě části. Předpokládáná doba konání seminářů je leden, únor a květen, červen. Jsme flexibilní, neváhejte se proto obrátit na výše uvedený kontakt.

Naposledy upraveno 12. dubna 2023