Garant oblasti

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.

Kontaktní osoba

V současnosti nabízíme semináře pro pedagogy v rámci programu excelent. Jedná se o 2-4 hodinové workshopy rámcově odpovídající některým tématům tohoto programu nabízeným studentům SŠ. Kurzy jsou zaměřeny tak, aby poskytly učitelům SŠ a druhých stupňů ZŠ prakticko-teoretickou základnu pro vyučování multioborových předmětů v oblasti techniky, informatiky.

  • Autonomní řízení - zpracování obrazu za použití strojového učení, použití vývojových desek pro strojové učení
  • Vodíkové auto - 3D tisk a jeho využití při výuce
  • Programování hardware v Pythonu - výuka základů programování na netechnických SŠ (ZŠ)
Naposledy upraveno 30. listopadu 2020