Programy

Zde si můžete stáhnout zdrojové kódy k programům, které jsme na kroužcích dělali.

Ovládání postavy

Verze pro micro:bit v2. Jednoduchý program, práce s proměnnými a podmínkami. Tlačítky A a B se mění pozice "postavy" doleva a doprava. Při dosažení kraje displeje hraje zvuk, který se zesiluje.

Náklon - řádek

Jednoduchý program, práce s cykly a podmínkami. Využívá čidlo náklonu a displej. Podle náklonu micro:bit překresluje vodorovnou čáru (řádek) směre k sobě nebo od sebe. Změnou proměnné "mez" lze nastavit nulovou zónu, aby nedocházelo k reakci na malý náklon. Změnou času v příkazu "čekej" měníš rychlost posunu. Vyzkoušej měnit hodnotu těchto proměnných a sleduj, jak se změna projeví.

Náklon - sloupec

Obměna předchozího programu "Náklon - řádek" - změnou proměnných místo řádku překresluje sloupec a reaguje na náklon zleva do prava. Práce s cykly a podmínkami. Využívá čidlo náklonu a displej. Změnou proměnné "mez" lze nastavit nulovou zónu, aby nedocházelo k reakci na malý náklon. Změnou času v příkazu "čekej" měníš rychlost posunu. Vyzkoušej měnit hodnotu těchto proměnných a sleduj, jak se změna projeví.

Náklon - hledáček

Kombinace předchozích dvou programů "Náklon - řádek/sloupec" - kombinuje oba programy dohromady, reaguje na náklon do všech stran a vykresluje "zaměřovací kříž". Práce s cykly a podmínkami. Využívá čidlo náklonu a displej. Změnou proměnné "mez" lze nastavit nulovou zónu, aby nedocházelo k reakci na malý náklon. Změnou času v příkazu "čekej" měníš rychlost posunu. Vyzkoušej měnit hodnotu těchto proměnných a sleduj, jak se změna projeví. Všimni si, jak je upraven cyklus pro vykreslování řádku a sloupku (použitá pomocná proměnná "a" v cyklu), aby se mohly správně vykreslovat oba najednou.
Námět na vylepšení: zkus program upravit tak, aby se zaměřovací kříž po spuštění vykreslil na středu. (Nápověda: sloupec i řádek budou mít souřadnici "3")

Kolečko

Procvičení práce s cykly a podmínkami. Po stisku tlačítka A micro:bit spustí vykreslování obvodového čtverce v protisměru hodinových ručiček. Po jeho vykreslení postupně zase zhasne. Tato animace běží stále dokola. Úkol: Zkus program rozšířit tak, aby na stisk tlačítka B běžela stejná animace, ale v obráceném směru, tedy ve směru hodinových ručiček.

Vnořené cykly

Jednoduchý program na osvojení práce s cykly. Po stisku tlačítka A rozsvítí micro:bit postupně diody zleva doprava - 1 v prvním řádku, 2 ve druhém, atd. až 5 v pátém řádku. Tlačítko B funguje obráceně, tedy zprava doleva. Změnou proměnných "sloupec", "index" a "řádek" lze měnit směr efektu. Tlačítky A+B současně se zhasne displej.

Hra - vyhýbání

Složitější program s využitím cyklů, podmínek a funkce. V náhodně generovaných sloupcích "padá" kapka, které je potřeba se vyhnou pomocí tlačítek A a B. Postupně hra zrychluje. Při srážce odebírá život.

Naposledy upraveno 10. listopadu 2021