Digitální gramotnosti

Chcete se přihlásit?
Garant oblasti

Ing. Josef Nový, Ph.D.
robotika a programování

V oblasti digitálních gramotností nabízíme kroužky robotiky, programování, 3D modelování a 3D tisku. TK Děčín pořádá 3 kroužky vhodné pro věk od 6 do 19 let. Pro nejmladší zájemce o programování a robotiku je určen kroužek Hrajeme si s roboty, kde je doporučený věk účastníka od 6 do 11 let. Pro starší začátečníky od 12 do 15 let je vhodný kroužek Ovládáme roboty. Pro starší je otevřen třetí kroužek Tvoříme roboty. Všechny zmíněné kroužky probíhají v učebnách budovy ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín 1.
Náplň a vybavení najdete na jednotlivých stánkách konkrétních kroužků.

Naposledy upraveno 29. srpna 2023