IQ hrátky

Termín konání
Chcete se přihlásit?
instruktor kroužku

Mgr. Dana Majerová, Ph.D.

Aktuálně: od 17. 5. 2021 je kroužek opět v provozu.
Kapacita tohoto kroužku je naplněna. Další přihlášené budeme evidovat jako náhradníky.
Kroužek je vhodný pro děti od 6 do 11 let.
Datum zahájení: 30. 9. 2020
Dny konání: středy od 15.15 do 17.15 hodin
Místo konání: v učebnách budovy ČVUT, Pohraniční 1288/1
Kapacita: 10 dětí
Volných míst: 0
Náplň kroužku:
Cílem kroužku je seznámit děti se základními logickými principy. Děti budou rozvíjet svou prostorovou představivost, kreativitu a logické myšlení. Řešením zajímavých úkolů a hádanek si ověří správnost úsudku. Pro kroužek jsou nakoupeny speciální stavebnice a hry.

Naposledy upraveno 17. května 2021