Logika a matematická gramotnost

Chcete se přihlásit?
Garant oblasti

Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
logika a matematická gramotnost

Kroužky logiky jsou zaměřené na rozvoj logického myšlení, prostorové představivosti a strategických schopností. TK Děčín pořádá dva kroužky: pro děti od 6 do 11 let je určen kroužek IQ hrátky a pro děti/mládež ve věku od 12 do 19 let je určen kroužek IQ doupě. V kroužcích se využívají stavebnice, hlavolamy a stolní i karetní hry. Všechny zmíněné kroužky probíhají v učebnách budovy ČVUT, Pohraniční 1288/1, Děčín 1.

Naposledy upraveno 30. listopadu 2020