vedoucí technického klubu

Bc. Josef Drobný
organizace, vedení, komunikace

zástupce vedoucího klubu
garant oblasti logika a matematické gramotnost

Mgr. Dana Majerová, Ph.D.
logika a matematická gramotnost

garant oblasti

Ing. Josef Nový, Ph.D.
robotika, programování, 3D tisk

garant oblasti excelent

RNDr. Petr Kubera, Ph.D.
program pro SŠ

Naposledy upraveno 12. dubna 2023